TEXNİKİ MÜDAFİƏ VASİTƏLƏRİ


“Tornado- Ş” MMC mühafizə və təhlükəsizlik şirkəti 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir.

“Tornado- Ş” MMC öz fəaliyyətini “Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında ” Azərbaycan Respublikasının Qanununa tam uyğun şəkildə qurmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən “Tornado- Ş” MMC-nin müvafiq lisenzasiyasının müddəti 03.02.2014-cü il tarixdə yenidən 5 illik uzadılmışdır.

Şirkətin fəaliyyət növlərindən biri də “Tornado- Ş” MMC şirkətinin daxil olduğu holdinqin tərkibində fəaliyyət göstərən “Codaco Elektronic” MMC şirkəti ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq edərək müasir təhlükəsizlik avadanlıqlarının və yanğından mühafizə sistemlərinin quraşdırılması və xidmətin göstərilməsidir.

Paylaş: