26
Oct
2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya tərəfindən hazırlanmış, 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul edilmişdir. 1995-ci il noyabrın 27-dən qüvvəyə minmişdir.
26
Oct
2016
QEYRİ-DÖVLƏT (ÖZƏL) MÜHAFİZƏ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA
Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı yaranan münasibətləri tənzimləyir, onun hüquqi əsaslarını, prinsip və vəzifələrini, habelə qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti subyektlərinin dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərini müəyyən edir.
26
Oct
2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ
(2011-ci il avqustun 1-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə) (1 fevral 1999-cu il tarixli, 618-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir). Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsinə əsasən əmək fərdi və ictimai rifahın əsasıdır.
26
Oct
2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ
(2012-ci il martın 16-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə) (Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 1999-cu il tarixli 787-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir). Azərbaycan Respublikasının cinayət qanununun vəzifələri və prinsipləri
26
Oct
2016
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ
Bu məcəllə Azərbaycan Respublikasının 11 iyul 2000-ci il tarixli, 906-1Q nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir.